گردهمایی روز جهانی دوچرخه‎ در پارک شهر

سه شنبه ۱۳ خرداد گردهمایی روز جهانی دوچرخه با حضور جمع زیادی از دوچرخه سواران در پارک شهر برگزار شد.

گردهمایی روز جهانی دوچرخه‎ در پارک شهر بیشتر بخوانید »