۱۰۰۰ نفر تهرانگرد‌ شدیم

با هم و کنار هم در حدود ۱۲۰ روز، تونستیم ۱۰۰۰ نفر تهرانگرد‌ بشیم و از ۵۲ مکان گردشگری تهران بازدید کنیم، عکس و فیلم بگیریم و تهران رو به مردم معرفی کنیم. دمتون گرم ؛) با ما همراه شو و شهرتو بگرد www.tehrano.app

۱۰۰۰ نفر تهرانگرد‌ شدیم بیشتر بخوانید »