عمارت انجمن حکمت و فلسفه ایران(باغ فلسفه)

ویدئو | عمارت باغ فلسفه

انجمن شاهنشاهی فلسفه در مهرماه سال ۱۳۵۲،به صورت یک تشکل خصوصی توسط سید حسین نصر پایه گذاری شد. هم اکنون مالکیت این بنا، متعلق به انجمن حکمت و فلسفه بوده و بعد از بهبود شرایط کرونایی، شرایط بازدید عمومی از این مجموعه فراهم خواهد شد. ویدئو : محیا تابش

ویدئو | عمارت باغ فلسفه بیشتر بخوانید »