اولین های تهران

اولین‌های طهران؛ اولین حمام عمومی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت پنجاه و دوم این برنامه درباره اولین حمام عمومی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/iqNFP

اولین‌های طهران؛ اولین حمام عمومی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین دوچرخه سازی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهل و دوم این برنامه درباره اولین دوچرخه سازی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین دوچرخه سازی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین کله پزی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی و نهم این برنامه درباره اولین کله پزی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین کله پزی بیشتر بخوانید »

اولین های طهران؛ اولین بانک

قسمت سی و دوم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی و دوم این برنامه درباره اولین بانک دولتی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین های طهران؛ اولین بانک بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین ایستگاه اتوبوس

قسمت سی و یکم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی و یکم این برنامه درباره اولین ایستگاه اتوبوس تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین ایستگاه اتوبوس بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین مدرسه نابینایان

قسمت سی ام | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی ام این برنامه درباره اولین مدرسه نابینایان تهران صحبت کردیم. ویدیو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین مدرسه نابینایان بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین تیم فوتبال زنان

قسمت بیست و نهم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت بیست و نهم این برنامه درباره اولین تیم فوتبال زنان تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین تیم فوتبال زنان بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین کافه

قسمت بیست و هشتم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت بیست و هشتم این برنامه درباره اولین کافه تهران صحبت کردیم.

اولین‌های طهران؛ اولین کافه بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین سرشماری جمعیت تهران

قسمت بیست و هفتم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت بیست و هفتم این برنامه درباره اولین سرشماری جمعیت تهران صحبت کردیم.

اولین‌های طهران؛ اولین سرشماری جمعیت تهران بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین موزه تهران

قسمت بیست و ششم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت بیست و ششم این برنامه درباره اولین موزه در تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین موزه تهران بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین اتومبیل در تهران

قسمت بیست و پنجم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت بیست و پنجم این برنامه درباره اولین اتومبیل در تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین اتومبیل در تهران بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین بنای بلند

قسمت بیست و چهارم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت بیست و چهارم این برنامه درباره اولین بنای بلند تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین بنای بلند بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین پاساژ

قسمت بیست و دوم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت بیست و دوم این برنامه درباره اولین پاساژ تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین پاساژ بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین کلیسا

قسمت بیستم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت بیستم این برنامه درباره اولین کلیسا تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین کلیسا بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین شیرینی فروشی

قسمت نوزدهم| مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت نوزدهم این برنامه درباره اولین شیرینی فروشی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین شیرینی فروشی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین مدرسه موسیقی

قسمت هجدهم| مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت هجدهم این برنامه درباره اولین مدرسه موسیقی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین مدرسه موسیقی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین داروخانه

قسمت هفدهم| مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت هفدهم این برنامه درباره اولین داروخانه تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین داروخانه بیشتر بخوانید »

اولین های طهران؛ اولین مهدکودک

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهاردهم این برنامه درباره اولین مهدکودک تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین های طهران؛ اولین مهدکودک بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا