اولین‌های طهران؛ اولین پستخانه

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت پنجاه و هشتم این برنامه درباره اولین پستخانه تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/qdAf1