آیین آغاز عملیات احداث مرکز پردازش و بازیافت یکپارچه پسماندهای شهری‎

آیین آغاز عملیات احداث مرکز پردازش و بازیافت یکپارچه پسماندهای شهری با حضور آرش میلانی عضو شورای اسلامی شهر تهران و مدیدران شهری در ایستگاه میانی کوهک برگزار شد.

آیین آغاز عملیات احداث مرکز پردازش و بازیافت یکپارچه پسماندهای شهری‎ بیشتر بخوانید »