اولین‌های طهران؛ اولین کتابفروشی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سوم این برنامه درباره اولین کتاب فروشی تهران صحبت کردیم.

اولین‌های طهران؛ اولین کتابفروشی بیشتر بخوانید »