اولین های طهران؛ اولین تکیه

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت دوازدهم این برنامه درباره اولین تکیه تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین های طهران؛ اولین تکیه بیشتر بخوانید »