اولین های طهران؛ اولین جگرکی تهران

قسمت سی و سوم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی و سوم این برنامه درباره اولین جگرکی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین های طهران؛ اولین جگرکی تهران بیشتر بخوانید »