داستان یک خونه؛ قسمت دوم

مجموعه خانه حسین آقا ملک یکی از مراکز وابسته به موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک است. خانه ملک در بافت بازار تهران قرار گرفته است. در دومین قسمت از داستان یک خونه، قصه این بنا را روایت کرده ایم. ویدئو : محیا تابش

داستان یک خونه؛ قسمت دوم بیشتر بخوانید »