داستان یه خونه؛ خانه دکتر ابتهاج سمیعی

خانه دکتر ابتهاج سمیعی در خیابان ایران از بناهای به جامانده از زمان قاجار است. در چهاردهمین قسمت از داستان یک خونه، قصه این خانه را روایت کردیم. ویدئو : محیا تابش

داستان یه خونه؛ خانه دکتر ابتهاج سمیعی بیشتر بخوانید »