رویا پارک،موزه طبیعت و حیات وحش ایران،موزه دارآباد