اولین های طهران؛ اولین نشریه زنان

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت نهم این برنامه درباره اولین نشریه زنان در تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین های طهران؛ اولین نشریه زنان بیشتر بخوانید »