داستان یک خونه؛ عمارت فاضل عراقی

عمارت فاضل عراقی از بناهای دوره قاجار است و در نزدیکی میدان فردوسی تهران قرار دارد. در بیست و چهارمین قسمت از داستان یک خونه، قصه این خانه را روایت کردیم ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/Ehgi9

داستان یک خونه؛ عمارت فاضل عراقی بیشتر بخوانید »