اولین های طهران؛ اولین پیتزا فروشی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت یازدهم این برنامه درباره اولین پیتزا فروشی در تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین های طهران؛ اولین پیتزا فروشی بیشتر بخوانید »