اولین‌های طهران؛ اولین تیم فوتبال زنان

قسمت بیست و نهم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت بیست و نهم این برنامه درباره اولین تیم فوتبال زنان تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش