محسن هاشمی،خشت طلایی،پیروز حناچی،شورای شهر،برج میلاد