اولین های طهران؛ اولین مهدکودک

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهاردهم این برنامه درباره اولین مهدکودک تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش