اولین های طهران؛ اولین کارخانه نوشابه سازی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت دهم این برنامه درباره اولین کارخانه نوشابه سازی در تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش