داستان یک خونه؛ عمارت و هاستل پهلوان رزاز

عمارت و هاستل پهلوان رزاز در محله عودلاجان تهران قرار دارد و متعلق به یکی از پهلوانان قدیمی شهر تهران در دوره قاجار است. ویدئو : محیا تابش