تداوم آلودگی هوا در پایتخت

با شروع فصل سرما و وارونگی هوای شهرهای کلان ایران دچار آلودگی هوا و ناپایدار می شوند. عکس : امیر گلی پور لینک کوتاه |