|پادکست| جردن؛ تقاطع میرداماد | شماره ۱۲

پادکست جردن؛ تقاطع میرداماد رسانه شنیداری تهران ایمیجز است برای شهر و زندگی شهری که به مردم تهران تقدیم می شود.