کاشت نهال در بوستان جنگلی چیتگر

مراسم کاشت نهال در قالب مسئولیت پذیری اجتماعی با حضور شهروندان در بوستان جنگلی چیتگر برگزار شد