منطقه 12

| ویدئو | موزه ملی ملک

زورخانه شعبان جعفری(شهید فهمیده)

عمارت در حال ساخت بلدیه تهران

مدرسه دارالفنون

مدرسه دارالفنون

ویدئو | موزه بانک ملی ایران

مسجد حاج رجبعلی سنگلج

موزه بانک ملی ایران

موزه بانک ملی ایران

عمارت کوشک شقاقی

عمارت کوشک شقاقی

زورخانه بانک ملی تهران از قدیمی ترین زورخانه های تهران

زورخانه بانک ملی

خانه موتمن الاطبا در محله پامنار

خانه موتمن الاطبا

حمام کشوریه یهودیان محله عودلاجان

حمام کشوریه

خانه پدری جلال آل احمد در خیابان خیام

خانه پدری جلال آل احمد

کلیسای سورپ گئورگ محله سنگلج

کلیسای سورپ گئورگ

حمام قبله (حمام خانم)

خیابان منوچهری تهران

| ویدئو | خیابان منوچهری

هتل امیرکبیر

هتل امیرکبیر

موزه منیر فرمانفرمائیان

خیابان منوچهری تهران

خیابان منوچهری

پاساژ انتيك چهلستون

پاساژ انتیک چهلستون

جمعه بازار تمبر و فیلاتلیک ایران

ویدئو | جمعه بازار تمبر و فیلاتلیک ایران

عمارت مسعودیه

موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران

موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران

اولین‌های طهران؛ اولین دبستان تهران

عمارت بادگیر مجموعه کاخ گلستان

عمارت بادگیر

ویدئو | خانه ایران نومد

داستان یک خونه؛ عمارت بادگیر

شمس العماره کاخ گلستان

شمس العماره

اولین‌های طهران؛ اولین کنسرت موسیقی

نمایشگاه مرگ در نمک، معدن چهرآباد زنجان

نمایشگاه مرگ در نمک

داستان یک خونه؛ عمارت مسعودیه