منطقه 12

جمعه بازار تمبر و فیلاتلیک ایران

داستان یه خونه؛ خانه اتحادیه

خانه مستوفی الممالک

ویدئو | خانه مستوفی الممالک

ویرانه‌ای به نام سینما نادر

داستان یه خونه؛ خانه دکتر ابتهاج سمیعی

ویدئو | روایتی کوتاه از محله چال میدان

خانه اتحادیه (خانه طهران)

ویدئو ۳۶۰ | خانه اتحادیه (خانه طهران)

ویدئو | خانه تیمورتاش(موزه جنگ)

داستان یه خونه؛ عمارت مستوفی الممالک

ویدئو | خیابان لاله زار

موزه پمپ بنزین

داستان یه خونه؛ عمارت نظامیه

آغاز عملیات اجرایی نخستین قطعه از خط ۱۰ مترو

ویدئو | کوچه چتری تمدن

داستان یک خونه؛ عمارت و هاستل پهلوان رزاز

ویدئو | باغ موزه نگارستان

کافه گالری رحیمیه

کوچه مروی

کوچه چتری تمدن

اولین‌های طهران؛ اولین بنای بلند

اولین‌های طهران؛ اولین میدان تهران

موزه ملی ملک

|ویدئو| کافه قنادی مینیون

خانه اردیبهشت اودلاجان

|تهران ۳۶۰| حمام نواب

عمارت سلطان بیگم (خانه موزه بازار)

باغ موزه نگارستان

|تهران۳۶۰| موزه موسیقی صبا